Block "block-chuyen-muc" not found

Category Archives: PHÒNG ĐÀO TẠO KHOA

Trung cấp chính quy là gì – Top 1 Trường Trung cấp chính quy

Hiện nay, Đại học không còn là con đường duy nhất để có thể đạt được thành công. Thực trạng thực tế hiện nay, mặc dù cầm tấm bằng Đại học cao quý trên tay nhưng cơ hội việc làm cung~ chưa rộng mở với sinh viên. Chương trình đào tạo trung cấp chính quy […]

Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên

Phòng Quản lý Học sinh – Sinh viên: Chức năng: Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn tham mưu, giúp Ban Giám hiệu thực hiện chức năng quản lý nhằm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên của Trường thông qua các hoạt động trong và ngoài […]

Phòng Đào tạo Trường Trung Cấp Hồng Hà

Phòng Đào tạo Trường Trung Cấp Hồng Hà 1. Chức năng: Chủ trì, phối hợp với các Phòng chức năng, các Khoa, Bộ môn tham mưu giúp Ban Giám hiệu nghiên cứu, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, quản lý hoạt động đào tạo và phát triển trong Trường. 2. Nhiệm vụ: Quản lý chương […]

Đoàn Thanh Niên Trung Cấp Hồng Hà

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN THANH NIÊN – Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho đoàn viên. – Phối hợp với các phòng ban, Khoa tổ chức các chương trình hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học, các lớp huấn luyện kỹ năng, […]

Tìm Hiểu Ngày Ngày Thành Lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ý nghĩa, lịch sử ra đời Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam dưới Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ […]